ส่งพวงหรีด ลำปาง

เพิ่มเพื่อน

รับทำพวงหรีดดอกไม้สดลำปาง พวงหรีดพัดลมลำปาง พวงหรีดของใช้ลำปาง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดลำปาง

บริการจัดส่งดอกไม้ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด ลำปาง

อำเภอ เมืองลำปาง
อำเภอ แม่เมาะ
อำเภอ เกาะคา
อำเภอ เสริมงาม
อำเภอ งาว
อำเภอ แจ้ห่ม
อำเภอ วังเหนือ
อำเภอ เถิน
อำเภอ แม่พริก
อำเภอ แม่ทะ
อำเภอ สบปราบ
อำเภอ ห้างฉัตร
อำเภอ เมืองปาน

อำเภอ เมืองลำปาง

 • ตำบลกล้วยแพะ
 • ตำบลชมพู
 • ตำบลต้นธงชัย
 • ตำบลทุ่งฝาย
 • ตำบลบ่อแฮ้ว
 • ตำบลบ้านค่า
 • ตำบลบ้านเสด็จ
 • ตำบลพระบาท
 • ตำบลพิชัย
 • ตำบลเวียงเหนือ
 • ตำบลสบตุ๋ย
 • ตำบลสวนดอก
 • ตำบลหัวเวียง
 • ตำบลปงแสนทอง
 • ตำบลบ้านแลง
 • ตำบลบ้านเอื้อม
 • ตำบลบ้านเป้า
 • ตำบลนิคมพัฒนา
 • ตำบลบุญนาคพัฒนา


อำเภอแม่เมาะ


 • ตำบลจางเหนือ
 • ตำบลนาสัก
 • ตำบลบ้านดง
 • ตำบลแม่เมาะ
 • ตำบลสบป้าด


อำเภอเกาะคา • ตำบลเกาะคา
 • ตำบลท่าผา
 • ตำบลนาแก้ว
 • ตำบลนาแส่ง
 • ตำบลลำปางหลวง
 • ตำบลวังพร้าว
 • ตำบลศาลา
 • ตำบลไหล่หิน
 • ตำบลใหม่พัฒนา


อำเภอเสริมงาม

 • ตำบลทุ่งงาม
 • ตำบลเสริมกลาง
 • ตำบลเสริมขวา
 • ตำบลเสริมซ้าย


อำเภองาว • ตำบลนาแก
 • ตำบลบ้านโป่ง
 • ตำบลบ้านร้อง
 • ตำบลบ้านหวด
 • ตำบลปงเตา
 • ตำบลแม่ตีบ
 • ตำบลหลวงใต้
 • ตำบลหลวงเหนือ
 • ตำบลบ้านอ้อน
 • ตำบลบ้านแหง


อำเภอแจ้ห่ม


 • ตำบลแจ้ห่ม
 • ตำบลทุ่งผึ้ง
 • ตำบลบ้านสา
 • ตำบลแม่สุก
 • ตำบลวิเชตนคร
 • ตำบลปงดอน
 • ตำบลเมืองมาย


อำเภอวังเหนือ

 • ตำบลทุ่งฮั้ว
 • ตำบลร่องเคาะ
 • ตำบลวังแก้ว
 • ตำบลวังซ้าย
 • ตำบลวังใต้
 • ตำบลวังทอง
 • ตำบลวังเหนือ
 • ตำบลวังทรายคำ


อำเภอเถิน • ตำบลเถินบุรี
 • ตำบลนาโป่ง
 • ตำบลแม่ถอด
 • ตำบลแม่ปะ
 • ตำบลแม่มอก
 • ตำบลแม่วะ
 • ตำบลล้อมแรด
 • ตำบลเวียงมอก


อำเภอแม่พริก • ตำบลผาปัง
 • ตำบลพระบาทวังตวง
 • ตำบลแม่ปุ
 • ตำบลแม่พริก


อำเภอแม่ทะ


 • ตำบลบ้านบอม
 • ตำบลป่าตัน
 • ตำบลแม่ทะ
 • ตำบลวังเงิน
 • ตำบลสันดอนแก้ว
 • ตำบลหัวเสือ
 • ตำบลนาครัว
 • ตำบลบ้านกิ่ว
 • ตำบลน้ำโจ้
 • ตำบลดอนไฟ


อำเภอสบปราบ


 • ตำบลนายาง
 • ตำบลแม่กัวะ
 • ตำบลสบปราบ
 • ตำบลสมัย


อำเภอห้างฉัตร
 • ตำบลปงยางคก
 • ตำบลเมืองยาว
 • ตำบลวอแก้ว
 • ตำบลเวียงตาล
 • ตำบลหนองหล่ม
 • ตำบลห้างฉัตร
 • ตำบลแม่สัน


อำเภอเมืองปาน

 • ตำบลแจ้ซ้อน
 • ตำบลทุ่งกว๋าว
 • ตำบลบ้านขอ
 • ตำบลเมืองปาน
 • ตำบลหัวเมือง