ส่งพวงหรีด พิจิตร

เพิ่มเพื่อน

รับทำพวงหรีดดอกไม้สดพิจิตร พวงหรีดพัดลมพิจิตร พวงหรีดของใช้พิจิตร ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดพิจิตร

บริการจัดส่งดอกไม้ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด พิจิตร

อำเภอเมืองพิจิตร
อำเภอวังทรายพูน
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
อำเภอตะพานหิน
อำเภอบางมูลนาก
อำเภอโพทะเล
อำเภอสามง่าม
อำเภอทับคล้อ
อำเภอสากเหล็ก
อำเภอบึงนาราง
อำเภอดงเจริญ
อำเภอวชิรบารมี

อำเภอบางมูลนาก


 • ตำบลบางมูลนาก
 • ตำบลบางไผ่
 • ตำบลหอไกร
 • ตำบลเนินมะกอก
 • ตำบลวังสำโรง
 • ตำบลภูมิ
 • ตำบลวังกรด
 • ตำบลห้วยเขน
 • ตำบลวังตะกู
 • ตำบลลำประดา


อำเภอเมืองพิจิตร • ตำบลคลองคะเชนทร์
 • ตำบลฆะมัง
 • ตำบลดงป่าคำ
 • ตำบลท่าหลวง
 • ตำบลท่าฬ่อ
 • ตำบลบ้านบุ่ง
 • ตำบลปากทาง
 • ตำบลป่ามะคาบ
 • ตำบลไผ่ขวาง
 • ตำบลเมืองเก่า
 • ตำบลย่านยาว
 • ตำบลโรงช้าง
 • ตำบลสายคำโห้
 • ตำบลหัวดง
 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลดงกลาง


อำเภอวังทรายพูน

 • ตำบลวังทรายพูน
 • ตำบลหนองปล้อง
 • ตำบลหนองปลาไหล
 • ตำบลหนองพระ


อำเภอโพธิ์ประทับช้าง • ตำบลดงเสือเหลือง
 • ตำบลทุ่งใหญ่
 • ตำบลเนินสว่าง
 • จำบลไผ่ท่าโพ
 • ตำบลไผ่รอบ
 • ตำบลโพธิ์ประทับช้าง 
 • ตำบลวังจิก


อำเภอตะพานหิน


 • ตำบลคลองคูณ
 • ตำบลงิ้วราย
 • ตำบลดงตะขบ
 • ตำบลทับหมัน
 • ตำบลไทรโรงโขน
 • ตำบลวังสำโรง
 • ตำบลวังหลุม
 • ตำบลวังหว้า
 • ตำบลหนองพยอม
 • ตำบลห้วยเกตุ
 • ตำบลไผ่หลวง
 • ตำบลทุ่งโพธิ์
 • ตำบลตะพานหิน


อำเภอบางมูลนาก


 • ตำบลบางมูลนาก
 • ตำบลบางไผ่
 • ตำบลหอไกร
 • ตำบลเนินมะกอก
 • ตำบลวังสำโรง
 • ตำบลภูมิ
 • ตำบลวังกรด
 • ตำบลห้วยเขน
 • ตำบลวังตะกู
 • ตำบลลำประดา


อำเภอโพทะเล


 • ตำบลทะนง
 • ตำบลท่าขมิ้น
 • ตำบลท่านั่ง
 • ตำบลท่าบัว
 • ตำบลท้ายน้ำ
 • ตำบลท่าเสา
 • ตำบลทุ่งน้อย
 • ตำบลบางคลาน
 • ตำบลบ้านน้อย
 • ตำบลโพทะเล
 • ตำบลวัดขวาง


อำเภอสามง่าม

 • ตำบลกำแพงดิน
 • ตำบลเนินปอ
 • ตำบลรังนก
 • ตำบลสามง่าม
 • ตำบลหนองโสน


อำเภอทับคล้อ


 • ตำบลเขาเจ็ดลูก
 • ตำบลเขาทราย
 • ตำบลทับคล้อ
 • ตำบลท้ายทุ่ง


อำเภอสากเหล็ก

 • ตำบลหนองหญ้าไทร
 • ตำบลคลองทราย
 • ตำบลท่าเยี่ยม
 • ตำบลวังทับไทร
 • ตำบลสากเหล็ก


อำเภอบึงนาราง


 • ตำบลบางลาย
 • ตำบลบึงนาราง
 • ตำบลโพธิ์ไทรงาม
 • ตำบลห้วยแก้ว
 • ตำบลแหลมรัง


อำเภอดงเจริญ


 • ตำบลวังงิ้ว
 • ตำบลห้วยพุก
 • ตำบลห้วยร่วม
 • ตำบลสำนักขุนเณร
 • ตำบลวังงิ้วใต้


อำเภอวชิรบารมี

 • ตำบลบ้านนา
 • ตำบลบึงบัว
 • ตำบลวังโมกข์
 • ตำบลหนองหลุม