ส่งพวงหรีด กำแพงเพชร

เพิ่มเพื่อน

รับทำพวงหรีดดอกไม้สดกำแพงเพชร พวงหรีดพัดลมกำแพงเพชร พวงหรีดของใช้นกำแพงเพชร ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชร

บริการจัดส่งดอกไม้ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด พิจิตร

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
อำเภอโกสัมพีนคร
อำเภอขาณุวรลักษบุรี 
อำเภอคลองขลุง
อำเภอคลองลาน
อำเภอทรายทองวัฒนา
อำเภอไทรงาม
อำเภอบึงสามัคคี
อำเภอปางศิลาทอง
อำเภอพรานกระต่าย
อำเภอลานกระบือ

อำเภอขาณุวรลักษบุรี


 • ตำบลเกาะตาล
 • ตำบลโค้งไผ่
 • ตำบลดอนแตง
 • ตำบลบ่อถ้ำ
 • ตำบลปางมะค่า
 • ตำบลป่าพุทรา
 • ตำบลยางสูง
 • ตำบลวังชะพลู
 • ตำบลวังหามแห
 • ตำบลสลกบาตร
 • ตำบลแสนตอ


อำเภอเมืองกำแพงเพชร

 • ตำบลคณฑี
 • ตำบลคลองแม่ลาย
 • ตำบลไตรตรึงษ์
 • ตำบลทรงธรรม
 • ตำบลท่าขุนราม
 • ตำบลเทพนคร
 • ตำบลธำมรงค์
 • ตำบลนครชุม
 • ตำบลนาบ่อคำ
 • ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลลานดอกไม้
 • ตำบลวังทอง
 • ตำบลสระแก้ว
 • ตำบลหนองปลิง
 • ตำบลอ่างทอง


อำเภอโกสัมพีนคร

 • ตำบลโกสัมพี
 • ตำบลเพชรชมภู
 • ตำบลลานดอกไม้ตก


อำเภอคลองขลุง


 • ตำบลคลองขลุง
 • ตำบลคลองสมบูรณ์
 • ตำบลท่าพุทรา
 • ตำบลท่ามะเขือ
 • ตำบลวังแขม
 • ตำบลวังไทร
 • ตำบลวังบัว
 • ตำบลวังยาง
 • ตำบลหัวถนน
 • ตำบลแม่ลาด


อำเภอคลองลาน


 • ตำบลคลองน้ำไหล
 • ตำบลคลองลานพัฒนา
 • ตำบลโป่งน้ำร้อน
 • ตำบลสักงาม


อำเภอทรายทองวัฒนา


 • ตำบลถาวรวัฒนา
 • ตำบลทุ่งทอง
 • ตำบลทุ่งทราย


อำเภอไทรงาม

 • ตำบลไทรงาม
 • ตำบลพานทอง
 • ตำบลมหาชัย
 • ตำบลหนองคล้า
 • ตำบลหนองทอง
 • ตำบลหนองแม่แตง
 • ตำบลหนองไม้กอง


อำเภอบึงสามัคคี


 • ตำบลเทพนิมิต
 • ตำบลบึงสามัคคี
 • ตำบลระหาน
 • ตำบลวังชะโอน


อำเภอปางศิลาทอง


 • ตำบลหินดาต
 • ตำบลโพธิ์ทอง
 • ตำบลปางตาไว


อำเภอพรานกระต่าย • ตำบลเขาคีริส
 • ตำบลคลองพิไกร
 • ตำบลคุยบ้านโอง
 • ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
 • ตำบลท่าไม้
 • ตำบลพรานกระต่าย
 • ตำบลวังควง
 • ตำบลวังตะแบก
 • ตำบลหนองหัววัว
 • ตำบลห้วยยั้ง


อำเภอลานกระบือ

 • ตำบลจันทิมา
 • ตำบลช่องลม
 • ตำบลโนนพลวง
 • ตำบลประชาสุขสันต์
 • ตำบลลานกระบือ
 • ตำบลหนองหลวง
 • ตำบลบึงทับแรต