ส่งพวงหรีด บุรีรัมย์

รับทำพวงหรีดดอกไม้สดบุรีรัมย์ พวงหรีดพัดลมบุรีรัมย์ พวงหรีดของใช้บุรีรัมย์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์

บริการจัดส่งดอกไม้ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด บุรีรัมย์

อำเภอเมืองบุรีรัมย์
อำเภอกระสัง
อำเภอแคนดง
อำเภอคูเมือง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอชำนิ
อำเภอโนนดินแดง
อำเภอโนนสุวรรณ
อำเภอนางรอง
อำเภอนาโพธิ์
อำเภอบ้านกรวด
อำเภอบ้านด่าน
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
อำเภอประโคนชัย
อำเภอปะคำ
อำเภอพลับพลาชัย
อำเภอพุทไธสง
อำเภอละหานทราย
อำเภอลำปลายมาศ
อำเภอสตึก
อำเภอหนองกี่
อำเภอหนองหงส์
อำเภอห้วยราช

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ • ตำบลกระสัง
 • ตำบลกลันทา
 • ตำบลชุมเห็ด
 • ตำบลถลุงเหล็ก
 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลบ้านบัว
 • ตำบลบ้านยาง
 • ตำบลพระครู
 • ตำบลเมืองฝาง
 • ตำบลลุมปุ๊ก
 • ตำบลสวายจีก
 • ตำบลสองห้อง
 • ตำบลสะแกซำ
 • ตำบลสะแกโพรง
 • ตำบลสามแวง
 • ตำบลเสม็ด
 • ตำบลหนองตาด
 • ตำบลอิสาณ
 • ตำบลบัวทอง

อำเภอกระสัง


 • ตำบลกระสัง
 • ตำบลลำดวน
 • ตำบลสองชั้น
 • ตำบลสูงเนิน
 • ตำบลหนองเต็ง
 • ตำบลเมืองไผ่
 • ตำบลชุมแสง
 • ตำบลบ้านปรือ
 • ตำบลห้วยสำราญ
 • ตำบลกันทรารมย์
 • ตำบลศรีภูมิ

อำเภอแคนดง


 • ตำบลสระบัว
 • ตำบลหัวฝาย
 • ตำบลดงพลอง
 • ตำบลแคนดง

อำเภอคูเมือง • ตำบลคูเมือง
 • ตำบลตูมใหญ่
 • ตำบลบ้านแพ
 • ตำบลปะเคียบ
 • ตำบลพรสำราญ
 • ตำบลหนองขมาร
 • ตำบลหินเหล็กไฟ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

 • ตำบลถาวร
 • ตำบลอีสาณเขต
 • ตำบลตาเป็ก
 • ตำบลยายแย้มวัฒนา
 • ตำบลเจริญสุข

อำเภอชำนิ • ตำบลโคกสนวน
 • ตำบลช่อผกา
 • ตำบลชำนิ
 • ตำบลเมืองยาง
 • ตำบลละลวด
 • ตำบลหนองปล่อง

อำเภอโนนดินแดง

 • ตำบลส้มป่อย
 • ตำบลโนนดินแดง
 • ตำบลลำนางรอง

อำเภอโนนสุวรรณ

 • ตำบลโกรกแก้ว
 • ตำบลทุ่งจังหัน
 • ตำบลดงอีจาน
 • ตำบลโนนสุวรรณ

อำเภอนางรอง • ตำบลก้านเหลือง
 • ตำบลชุมแสง
 • ตำบลถนนหัก
 • ตำบลทรัพย์พระยา
 • ตำบลทุ่งแสงทอง
 • ตำบลนางรอง
 • ตำบลบ้านสิงห์
 • ตำบลลำไทรโยง
 • ตำบลสะเดา
 • ตำบลหนองกง
 • ตำบลหนองไทร
 • ตำบลหนองยายพิมพ์
 • ตำบลหนองโสน
 • ตำบลหัวถนน
 • ตำบลหนองโบสถ์

อำเภอนาโพธิ์

 • ตำบลดอนกอก
 • ตำบลนาโพธิ์
 • ตำบลบ้านคู
 • ตำบลบ้านดู่
 • ตำบลศรีสว่าง

อำเภอบ้านกรวด

 • ตำบลเขาดินเหนือ
 • ตำบลจันทบเพชร
 • ตำบลโนนเจริญ
 • ตำบลบ้านกรวด
 • ตำบลบึงเจริญ
 • ตำบลปราสาท
 • ตำบลสายตะกู
 • ตำบลหนองไม้งาม
 • ตำบลหินลาด

อำเภอบ้านด่าน

 • ตำบลโนนขวาง
 • ตำบลปราสาท
 • ตำบลบ้านด่าน
 • ตำบลวังเหนือ

อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์


 • ตำบลกู่สวนแตง
 • ตำบลแดงใหญ่
 • ตำบลทองหลาง
 • ตำบลหนองเยือง
 • ตำบลหนองแวง

อำเภอประโคนชัย


 • ตำบลเขาคอก
 • ตำบลโคกตูม
 • ตำบลโคกม้า
 • ตำบลโคกย่าง
 • ตำบลจรเข้มาก
 • ตำบลตะโกตาพิ
 • ตำบลบ้านไทร
 • ตำบลประโคนชัย
 • ตำบลปังกู
 • ตำบลไพศาล
 • ตำบลหนองบอน
 • ตำบลละเวี้ย
 • ตำบลแสลงโทน
 • ตำบลโคกมะขาม
 • ตำบลสี่เหลี่ยม
 • ตำบลประทัดบุ

อำเภอปะคำ


 • ตำบลโคกมะม่วง
 • ตำบลไทยเจริญ
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลหูทำนบ
 • ตำบลปะคำ

อำเภอพลับพลาชัย

 • ตำบลโคกขมิ้น
 • ตำบลจันดุม
 • ตำบลสะเดา
 • ตำบลป่าชัน
 • ตำบลสำโรง

อำเภอพุทไธสง

 • ตำบลบ้านจาน
 • ตำบลบ้านเป้า
 • ตำบลบ้านยาง
 • ตำบลบ้านแวง
 • ตำบลพุทไธสง
 • ตำบลมะเฟือง
 • ตำบลหายโศก

อำเภอละหานทราย • ตำบลตาจง
 • ตำบลละหานทราย
 • ตำบลสำโรงใหม่
 • ตำบลหนองตะครอง
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลโคกว่าน

อำเภอลำปลายมาศ


 • ตำบลโคกกลาง
 • ตำบลโคกล่าม
 • ตำบลโคกสะอาด
 • ตำบลตลาดโพธิ์
 • ตำบลทะเมนชัย
 • ตำบลบ้านยาง
 • ตำบลบุโพธิ์
 • ตำบลผไทรินทร์
 • ตำบลเมืองแฝก
 • ตำบลลำปลายมาศ
 • ตำบลแสลงพัน
 • ตำบลหนองกะทิง
 • ตำบลหนองคู
 • ตำบลหนองบัวโคก
 • ตำบลหินโคน
 • ตำบลหนองโดน

อำเภอสตึก

 • ตำบลกระสัง
 • ตำบลชุมแสง
 • ตำบลดอนมนต์
 • ตำบลท่าม่วง
 • ตำบลทุ่งวัง
 • ตำบลนิคม
 • ตำบลเมืองแก
 • ตำบลร่อนทอง
 • ตำบลสตึก
 • ตำบลสนามชัย
 • ตำบลสะแก
 • ตำบลหนองใหญ่

อำเภอหนองกี่


 • ตำบลโคกสว่าง
 • ตำบลโคกสูง
 • ตำบลดอนอะราง
 • ตำบลท่าโพธิ์ชัย
 • ตำบลทุ่งกระเต็น
 • ตำบลบุกระสัง
 • ตำบลเมืองไผ่
 • ตำบลเย้ยปราสาท
 • ตำบลหนองกี่
 • ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

อำเภอหนองหงส์


 • ตำบลไทยสามัคคี
 • ตำบลเมืองฝ้าย
 • ตำบลสระแก้ว
 • ตำบลสระทอง
 • ตำบลเสาเดียว
 • ตำบลหนองชัยศรี
 • ตำบลห้วยหิน

อำเภอห้วยราช

 • ตำบลเตาเสา
 • ตำบลห้วยราช
 • ตำบลสามแวง
 • ตำบลบ้านตะโก
 • ตำบลสนวน
 • ตำบลโคกเหล็ก
 • ตำบลเมืองโพธิ์
 • ตำบลห้วยราชา